MİSYONUMUZ


►Mut Ticaret ve Sanayi Odası Olarak; Rekabetçi bir dünyada, bölgesel kalkınma temelli bir anlayış ile geleceğe ilişkin etkin ve yenilikçi bir bakış açısına sahip olarak; çalışanlarının, girişimcilerinin ve bölge insanının sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmişlik seviyesini artırmak için çözüm odaklı bir yaklaşım ile katkıda bulunmak.  

VİZYONUMUZ

►Mut Ticaret ve Sanayi Odası Olarak; Global ekonomide yer almaya çalışan tacir ve sanayicilerine,sadece evrak veren bir kuruluş olmaktan çıkıp, bölgesel gelişmişlik seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak için tüm yasal ve ekonomik gelişmelerin takipçisi olmak,yol göstermek, ekonomik ve sosyal gelişmişlik sorunlarının tespit edilerek çözümü noktasında gerekli mercilerle diyaloğa geçerek, genel menfaatlerin toplum nezdine yayılmasını sağlamak.

  KALİTE VE ŞİKAYET POLİTİKAMIZ

►Bölgemizin kalkınması ve gelişmesi, üyelerimizin tüm beklentilerinin karşılanması için doğru, güncel, sevgi, saygı ve güven ortamında,
mevzuata uygun olarak hizmet sunmak,
►Yeni gelişmelerin üyelerimize tanıtımını gerçekleştirip, daha ileri teknoloji uygulamalarına destek vermek,
►Faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmek,
►Paydaşlarımızın şikayetlerini adil, tarafsız objektif ve mali yükümlülük getirmeden incelemek,
►Kurumsallaşmayı başarmış, üye memnuniyetini sağlayan, modern öncü bir Oda olmaktır.

MALİ POLİTİKAMIZ

►Gelirimizi ve  mevduatımızı verimli bir şekilde yönetmek

►Mali risklerimizi değerlendirerek önlem almak.

►Gelirimizi ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlaycak şekilde kullanmaktır.

►Rekabetçi bir dünyada, bölgesel kalkınma temelli bir anlayış ile geleceğe ilişkin etkin ve yenilikçi bir bakış açısına sahip olmak.

► Çalışanlarının, girişimcilerinin ve bölge insanının sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmişlik seviyesini artırmak için çözüm odaklı bir yaklaşım ile katkıda bulunmak.


HABERLEŞME POLİTİKAMIZ

►Üyelerimize tercih ettikleri iletişim araçları konusunda danışarak tercih ettikleri yöntemleri kullanmak.

►Haberleşme yöntemlerinde teknolojiye ayak uydurmak.

►Doğru ve zamanında bilgi vermek.

►Haberleşme yöntemlerinin etkinliğini izlemek.


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

►Yasal şartlara uymak.

►Doğru kişiyi işe alma ve sürekliliğini sağlamak,

►Personel memnuniyetini ön planda tutmak.

►Personelin bilgi seviyesini ve becerisini arttırmak.


ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ

 

►Üyelerimiz talep etsin biz gerçekleştirelim ilkesi ile hareket etmek, 

►Üye ilişkilerimizde sürekliliği ve etkinliği sağlamak,

►Yenilikçi hizmetlerle üye beklentilerinin ötesine geçmek,

►Üye memnuniyetini üst seviyede tutmak,